Author Details

Takizawa, Kazuki, Athletes Lab, Japan, Japan